2020. június 25.

Ügyiratszám: JKAB/ 93-4/2020.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
 
M E G H Í V Ó
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2020. június 25-én (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!!!!!
 
Napirend előtt:
 
- „Nyíregyháza Város Sportjáért” „ Kovács (Bütyök) József- díj” átadása,
- „Nyíregyháza Város Közbiztonságáért”„Sztárek Ferenc -díj” átadása,
- Címzetes Főorvosi cím átadása
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés
 
1/a. Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
1/b. Tájékoztató a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időszaka alatt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere által meghozott döntésekről és egyéb - a humánjárvány megelőzése és következményeinek csökkentése érdekében - elvégzett feladatokról, intézkedésekről
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
1/c. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő, a koronavírus járvány okozta súlyos szociális helyzetbe került lakosok megsegítésére
 
Előadók: Dr. Ujhelyi János, Smidt Ferenc, Póka Imre önkormányzati képviselők
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
2/a. Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2019. évi teljesítésére
 
MEGTEKINTÉS
 
2/b. Előterjesztés a „Nyíregyháza közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú közszolgáltatás hatályos menetrendjének módosítására és a szolgáltatási szerződés módosítására (a közszolgáltatási szerződés melléklete feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Ungvári Csaba, a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési vezérigazgató-helyettese,
Németh Tamás, a VOLÁNBUSZ Zrt. helyi közszolgáltatás vezetője,
Ekés András MOBILISSIMUS Kft. ügyvezetője,
Dr. Podlovics Roland IKOP projektvezető
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
2/c. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.20) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatása igényléséhez szükséges nyilatkozatról (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
4/a. Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról (az előterjesztéshez a könyvvizsgálói jelentés feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna Gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
4/b. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének tudomásul vételére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2020.(II.7.) önkormányzati rendelet módosítására (az előterjesztéshez a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna Gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban a 2020-2021-es évi óvodai nevelési év előkészítésére (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2020. év első félévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
 
Előadó: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés a "Nyíregyháza Sóstógyógyfürdőn található Székelykapu felújítása és állagmegóvása, restaurálása" című benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadó: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető,
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati programjának keretében megvalósítandó Trianoni Nemzeti Összetartozás Emlékmű felállítása című pályázat elfogadására
 
Előadó: Doka Diána, Kulturális osztályvezető
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés a TOP-6.5.1-19 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra benyújtandó, "Nyíregyháza, Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai fejlesztése" című pályázati program elfogadására
 
Előadó: Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető,
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a TOP-6.5.1-19 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra benyújtandó, "Nyíregyháza, Csaló közi nyugdíjasház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése" című pályázati program elfogadására
 
Előadó: Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Szállási úti ebrendészeti telep fejlesztése céljából benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadó: Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés az Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása Nyíregyházán című benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadó: Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés a "Nyíregyházi Települési Értéktár tevékenységének támogatása" című benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadó: Doka Diána, Kulturális osztályvezető,
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés a „ Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósítása” beruházás előkészítése II. ütemének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló Megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Orosi út északi oldalán található 22202/12 hrsz-ú ingatlan tájékoztató rajzi elem (magánút jelölés) törlése)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési-együttműködési megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Báthory lakópark - Tárogató utca nyugati oldala) (későbbi megjelenítéssel)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
17./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési -együttműködési Megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Bottyán János utca-Bokréta utca - Simai út-Rét utca által határolt tömb)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési – együttműködési megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Mikszáth Kálmán utca-Czuczor Gergely utca-Tüzér utca-Kállói út által határolt tömb)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V. 4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló Megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Sás utca észak-nyugati irányú tervezett II. rendű közlekedési célú közterület törlése)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
20./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (Összevont 10 terület - egyszerűsített eljárás) (az előterjesztésben módosítás és kiegészítés történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet módosítására (a Fogyasztóvédelmi Egyesület véleménye feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Pénzes Tibor Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft ügyvezetője
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
22./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2019. évi környezetvédelmi- környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2020. évre vonatkozó terv jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
23./ Előterjesztés közterületek elnevezéséről
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
24./ Előterjesztés házszámok megállapítására
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
 
25./ Előterjesztés a „Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa Margócsy Emil díj”, valamint az „Oktató-Nevelő Munkáért Vietorisz-díj” kitüntetések adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
26./ Előterjesztés a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója „Eisert Árpád díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
27./ Előterjesztés a Kiváló Köztisztviselői Munkáért „Májerszky Béla - díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
28./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Díszpolgára” cím adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
29./ Előterjesztés az „Inczédy György ÉLETMŰ - díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
30./ Előterjesztés a közétkeztetés közbeszerzési tárgyában kötött közbeszerzési szerződések teljesítési időszakáról, és a folyamatban lévő eljárásról szóló tájékoztató elfogadására, valamint az átmeneti helyzet rendezésére (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
31./ Előterjesztés Önkormányzati építésügyi hatósági kérelmek elbírálására
 
Előadó: Éva Péter főépítészi osztályvezető
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
32./ Előterjesztés Nyíregyháza, Víz u. 44. szám alatti 5427 hrsz.-ú ingatlanon lévő Kisgép-kölcsönző épület tetőfelújítására - településképi bejelentési eljáráshoz - kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
33./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2020. június 24.
Dr. Kovács Ferenc