2019. június 27.

Ügyiratszám: JKAB/3-9/2019.
Ügyintéző: Faragóné/Auxi K.
M E G H Í V Ó
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2019. június 27-én (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
Módosított!!
 
Napirend előtt:
 
- „Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója” – „Babicz Béla-díj” átadása
- Képzőművészeti ösztöndíjak átadása
- Címzetes Főorvosi címek átadása
- Elismerés átadása a Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója által
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés:
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015-2019. évi gazdasági programjának végrehajtásáról (a Sz.Sz.B. M-i Kereskedelmi és Iparkamara véleménye feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzeteiről és háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról szóló 25/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban a 2019/2020-as óvodai nevelési év előkészítésére
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2019. év első félévében végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 
Előadó: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft-vel kötendő szponzori szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Kozák Attila a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a „Nyíregyháza Spartacus – Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósítása” beruházás előkészítésének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Kozák Attila a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsban végzett 2018. évi tevékenységéről
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
Meghívottak: Éberhardt Gábor, az Észak - Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
Úsz Illés, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló Megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Ipari park területén lévő 31580/2 hrsz-ú ingatlan)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló Megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, 31231/18 hrsz-ú ingatlan, Nyíregyháza, Igrice utca-vasút- Keselyős sor-Kemecsei út által határolt telektömb, Nyíregyháza-Oros, Tornácos utca-Mogyorós utca- 11878/67 hrsz-ú ingatlan- Kezdő utca által határolt telektömb)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés a Városi Stadion területén lévő 1391/2 hrsz-ú és 1391/2/A hrsz-ú ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a LEGO Manufacturing Kft. között létrejött, 2017. szeptember 21. napján aláírt csereszerződés módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Nagy Zoltán Gábor LEGO Manufacturing Kft. jogi igazgatója
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében, Nyíregyháza 4 bölcsődéjében tervezett árnyékoló szerkezet kialakítására benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet módosítására (a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
 
16./ Előterjesztés a „Nyíregyháza közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú szolgáltatási koncessziós eljárás eredményéről
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Díszpolgára” cím adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés az „Inczédy György ÉLETMŰ - díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés Nyíregyháza, Fészek u. 15. szám alatti ingatlanon rendeltetésmód változtatásához (irodahelyiségből lakótér) - településképi bejelentési eljáráshoz - kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
20./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Előterjesztés népjóléti igazgatási üggyel kapcsolatos határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2019. június 20.
Dr. Kovács Ferenc