2023. május 23.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2023. május 23-án (kedden) 14,00 órakor tartandó ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Váci terem.
 
HITELES MEGHÍVÓ
Tervezett napirendi pontok:
 
1./ Tájékoztató a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023- 2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 5. sz. módosításának véleményezésére
 
Előadó: Kohut Ágnes Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője
 
Meghívott: Könnyű Zsolt NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2023. évi üzleti tervének véleményezésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Podlovics Lajos - Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő együttműködési megállapodás elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinet vezetője,
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztály vezetője,
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezetője
 
Meghívott: Orosz Róbert, ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2022. évi Működési Jelentésének jóváhagyására
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés közterületek elnevezéséről és elnevezések megerősítéséről
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap célfeladatok 2022. évi beszámolójáról és a 2023. évi terv elfogadásáról
 
Előadó: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztály vezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2022. évi környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2023. évi terv jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendezési terv módosítási kérelmeinek 2023. év májusi megindítása)
 
Előadó: Kovács Rita főépítész
 
MEGTEKINTÉS
 
ZÁRT ÜLÉS!
 
10./ Előterjesztés Önkormányzati építésügyi hatósági kérelem – építési tilalom törlés – elbírálására
 
Előadó: Éva Péter Főépítészi osztály vezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz az első lakáshoz jutók támogatásának megállapítására irányuló előterjesztés véleményezésére
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és Köznevelési Osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
Tormássi Géza
bizottsági elnök