2023. március 28.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2023. március 28-án (kedden) 14,00 órakor tartandó ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Városfejlesztési Osztály tárgyaló.
 
HITELES MEGHÍVÓ
Tervezett napirendi pontok:
 
1./ Tájékoztató a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023- 2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 3. sz. módosításának véleményezésére
 
Előadó: Kohut Ágnes Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője
 
Meghívott: Könnyű Zsolt NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi tevékenységéről
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés közterületek elnevezéséről, elnevezések megerősítéséről és törléséről
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés Waczlaw Felczak Alapítvány által, a már működő, valamint az újonnan létrejövő magyar-lengyel testvérvárosi kapcsolatok támogatására kiírt Dwa Bratanki című pályázatra benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK IV./2022. –1 terület egyszerűsített eljárásban)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza MJV szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos állásfoglalásra a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről (MÓDOSÍTÁSOK I./2023. – 1 terület, rövid egyeztetési eljárás)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges partnerségi vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (MÓDOSÍTÁSOK I./2023. - 1 terület, rövid eljárás)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
MEGTEKINTÉS
 
ZÁRT ÜLÉS!
 
9./ Előterjesztés Önkormányzati építésügyi hatósági kérelmek – építési tilalom törlése –elbírálására
 
Előadó: Éva Péter Főépítészi osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés Nyíregyháza, Búza utca 5504 hrsz.-ú helyi védelemmel érintett ingatlan elbírálására
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Nyírség u. 58. szám 0257/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő Öregek napközis otthona épület lakóépületté történő rendeltetésmód változtatására – településképi bejelentési eljáráshoz – kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálása ügyében
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
Tormássi Géza
bizottsági elnök