2019. március 26.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2019. március 26-án 14 órakor tartandó ülésére.
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (310 KB)
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán terem.
 
Tervezett napirendi pontok:
 
1./ ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztés a Közgyűléshez „Nyíregyháza közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatás ellátása" tárgyú közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat megindításának elfogadására (későbbi megjelenítéssel)
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Podlovics Roland projektvezető
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője
 
2./ ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza, Debreceni út mentén lévő 31557/2 hrsz-ú ingatlan megosztásából kialakuló mintegy 1 ha területű ingatlan elidegenítésére történő kijelölésére és licit induló árának meghatározására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (170 KB)
 
3./ Beszámoló a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.84 MB)
 
4./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Kőhalmi Richárd Nyíregyházai Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (494 KB)
 
5./ Előterjesztés a Közgyűléshez a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (141 KB)
 
6./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyházi Városi Stadion lelátójának térítésmentes tulajdonba vételére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: lgnéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (80 KB)
 
7./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.39 MB)
 
8./ Előte1jesztés a Közgyűléshez a „TalentMagnet" című benyújtott pályázat elfogadására és kapcsolódó saját erő biztosítására
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (203 KB)
 
9./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza 0750/74 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (506 KB)
 
10./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2017.(I.26.) számú határozat módosítására
Előadók: Veres István városi főépítész
 
  pdf MEGTEKINTÉS (674 KB)
 
11./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendezési terv módosítási kérelmeinek 2019. év márciusi megindítása)
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.31 MB)
 
12./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (Tárgyalásos eljárás. 5 területből 3 terület - a partnerségi véleményezés kiértékelése)
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.47 MB)
 
Nyíregyháza, 2019. március 21.
Tormássi Géza
bizottsági elnök