2023. március 28.

 
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság Elnöke
Tisztelettel meghívja Önt, a 2023. március 28. napján (kedd) 15.30 órakor tartandó ülésére
 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Bencs Terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
NAPIREND-TERVEZET
 
Nyílt ülés
 
1./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés a szociális intézmények esetében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 21/2021.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint alapító okiratának módosítására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a Most Élsz Egyesület, Helebrandt Máté és a Nyíregyházi Vasutas Sport Club által beérkezett rendkívüli támogatási kérelemmel kapcsolatos döntésre.
Előadó: Hagymási Gyula
A Bizottság dönt
 
MEGTEKINTÉS
 
Zárt ülés
 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács „Bütyök" József-díj adományozására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbértámogatásának megállapításáról
Előadó: Dr. Pazonyi Péter a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
A Bizottság dönt
 
MEGTEKINTÉS
Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke