2019. február 25.

MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
Tisztelettel meghívja Önt, a 2019. február 25-én, hétfőn 15.00 órakor tartandó ülésére
 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Váci Mihály Terem
„ E" épület I/176. szoba
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (166 KB)
 
NAPIREND-TERVEZET
 
Nyílt ülés
 
1. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (24.76 MB)
 
2. Előterjesztés népkonyha szolgáltatásra vonatkozó hozzájárulással kapcsolatos döntés meghozatalára
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (826 KB)
 
3. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2018. évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (8.43 MB)
 
4. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.03 MB)
 
5. Előterjesztés a 2019. évi Ifjúsági Alapra érkezett pályázatok véleményezésére
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.14 MB)
 
6. Előterjesztés a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Dombóvári Gábor az Egyesület elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.35 MB)
 
Zárt ülés
 
1. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbértámogatásának megállapítására
 
Előadó: lgnéczi Csabáné a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (485 KB)
 
Nyíregyháza, 2019. február 21.
Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke