2023. június 21.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt 2023. június 21-én (szerdán) 14.00 órától tartandó
Pénzügyi Bizottság ülésére
 
AZ ÜLÉS HELYE:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Bencs terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
NAPIRENDI PONTOK
 
1. Előterjesztés az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság alapító okiratának védőnői ellátással összefüggő módosítására, és az önkormányzat egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatainak átszervezésére
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó - Szociális és Köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
2. Előterjesztés a Nyíregyháza TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elnevezésű dokumentum módosításának elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula - Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt - Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István - Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Kovács Rita - városi főépítész
 
MEGTEKINTÉS
 
3. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
Előadók: Hagymási Gyula - Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt - Pályázatok és Projektmenedzsment referatúravezető
Pató István - Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
4. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadók: Dr. Kovács Ferenc - Polgármester
Dr. Szemán Sándor - Címzetes Főjegyző
Szűrös Anita - Gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János - könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
ZÁRT ÜLÉS
 
5. Előterjesztés a Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41. szám alatti (3961/5 hrsz., 3962 hrsz.) ingatlan vonatkozásában kötött megállapodás lezárására és a 3961/5 hrsz-ú ingatlan PRIMOM Alapítvány részére történő bérbe adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc - Polgármester
 
MEGTEKINTÉS
Lengyel Máté
a Bizottság elnöke