2023. április 26.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt 2023. április 26.-án (szerdán) 14.00 órától tartandó
Pénzügyi Bizottság ülésére
 
AZ ÜLÉS HELYE:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Váci terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
NAPIRENDI PONTOK
 
1. Előterjesztés Nyíregyháza város helyi közösségi közlekedés tarifarendszerének megújításáról szóló 182/2022.(XII.1.) számú határozat módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
2. Előterjesztés az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt felelősségű Társasággal kötendő együttműködési szándéknyilatkozat módosításának elfogadására
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési referatúravezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
MEGTEKINTÉS
 
3. Előterjesztés a Nyíregyháza 8074 hrsz-ú, valóságban Nyíregyháza, Dália u 9. szám alatt található ingatlan 9/I. szám alá eső, 42m2 nagyságú ingatlanrészének a Nyírségi Szociális Centrum részére történő haszonkölcsönbe adására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
4. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
Lengyel Máté
a Bizottság elnöke