2022. április 27.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt 2022. április 27.-én (szerdán) 14.00 órától tartandó
Pénzügyi Bizottság ülésére
 
AZ ÜLÉS HELYE:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Váci terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT
 
NAPIRENDI PONTOK
 
1. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
2. Előterjesztés Nyíregyháza MJV Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) elnevezésű dokumentumok és a TOP-PLUSZ-1.3.1-21-581-2022-00001 azonosítószámú „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatására" című benyújtott pályázat elfogadására
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Meghívott: Róka László Megakom Kft. ügyvezetője
 
3. Előterjesztés a TOP-Plusz-2.1.2-21 kódszámú, „Fenntartható energiahatékonyság" című pályázati felhívásra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott 9 db pályázati program elfogadására
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezetö
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
4. Előterjesztés az SMP-COSME-2021-RESILIENCE pályázati forrásra partnerségben benyújtott GAPSME-Zöld akcióterv kidolgozása a határokon átnyúló kis- és középvállalkozások számára című pályázat, illetve az INTERREG Central Europe pályázati felhívás keretében partnerségben benyújtott PopUpCities és Co-Creation!Cities című pályázatok elfogadására
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezetö
Meghívott: Kézy Béla Megakom Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
5. Előterjesztés a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati program elfogadásáról szóló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 209/2021.(XII.15.) számú határozatának módosításáról
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Karóczkai Andrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
6. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
ZÁRT ülés
 
7. Előterjesztés a Nyíregyházi Déli Ipari Park további bővítéséhez szükséges további ingatlanok (25 ha 7284m2) megvásárlására és értékesítésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
Lengyel Máté
a Bizottság elnöke