2020. szeptember 30.

MEGHÍVÓ
 

Tisztelettel meghívom Önt 2020. szeptember 30.-án (szerdán) 14.00 órakor tartandó
Pénzügyi Bizottság ülésére

 
HITELES MEGHÍVÓ
 
AZ ÜLÉS HELYE:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Váci terem
 
NAPIRENDI PONTOK
 
1. Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadó: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
MEGTEKINTÉS
 
2. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve (SECAP) dokumentum társadalmi egyeztetési változatának elfogadására
 
Előadó: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
MEGTEKINTÉS
 
3. Előterjesztés a TOP-6.1.5.-16 kódszámú, Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásra benyújtott, a Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1. u. - Déli Ipari Park bekötő út) felújítását tartalmazó pályázati program elfogadására
 
Előadó: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
MEGTEKINTÉS
 
4. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojektben való részvételére
 
Előadó: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
MEGTEKINTÉS
 
5. Előterjesztés a „Nyíregyházi Iparfejlesztési Alapban (NYIA) befektetőként történő részvételre, a szükséges önerő biztosítására és kapcsolódó feladatok ellátására”
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
6. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2021-2022-2023. évekre szóló 3/2020.(II.6.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita Gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
7. Előterjesztés az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2020.(II.7.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita Gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
 
8. Előterjesztés "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Városfejlesztési Alap létrehozásához szükséges döntések meghozatalára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
9. Előterjesztés "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Vállalkozásfejlesztési Alap létrehozásához szükséges előkészítő dokumentum” elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Bartók Dávid Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2020. szeptember 25.
Lengyel Máté
bizottság elnöke