2023. március 27.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2023. március 27-én, (hétfőn) 12.00 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán Terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2022. évben tett intézkedésekről
 
Előadó: Tóth Attila r.alezredes, kapitányságvezető
 
Meghívott: Farkas József r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2022. évi tevékenységéről, és beszámoló a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről
 
Előadók: Gerebenics Károly tű. ezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető
Toldi András tű. alezredes, tűzoltóparancsnok
 
Meghívott: Varga Béla tű.ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2022. évi tevékenységéről
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 21/2021.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság alapító okiratának módosítására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés a Nyíregyházi Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények átszervezésének véleményezésére
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Gaszperné Román Margit, a Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a 2023. évi nyári napközis táborok megszervezésére
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról szóló 23/2020.(II.27.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés a Nyíregyháza belterület 22200/172 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó önálló ingatlan kialakításáról szóló – a HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvánnyal kötendő – szerződés aláírására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Csatári Emese, a HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK IV./2022. –1 terület egyszerűsített eljárásban)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés:
 
15./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Közbiztonságáért "Sztárek Ferenc -díj" adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályainak megsértésével kapcsolatos határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök