2022. július 19.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2022. július 19-én, (kedden) 1300 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Előterjesztés a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft-vel a 2022/2023-as bajnoki szezonra kötendő szponzori szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Révész Bálint elnök, tulajdonos
Kósa Árpád ügyvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK X./2021. - 2 területből 1 terület teljes eljárásban)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsághoz a V&K BALANCE kft. által bérelt üzlethelyiség bérleti jogának átruházására irányuló megállapodásról szóló döntés meghozatalára
 
Előadó: Kohut Ágnes osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
Zárt ülés:
 
5./ Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályainak megsértésével kapcsolatos határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök