2022. május 23.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2022. május 23-án, (hétfőn) 1230 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2021. évben tett intézkedésekről
 
Előadó: Tóth Attila r.alezredes, kapitányságvezető
 
Meghívott: Farkas József r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi tevékenységéről
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Eszterlánc Északi óvoda alapító okiratának módosítására
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
4/a. Előterjesztés az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szervezeti keretében működő fogorvosi ügyeleti ellátás ellátási területének bővítésére és az Egészségügyi Alapellátási Igazgatósági Alapító Okiratának módosítására
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
4/b. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzeteiről és háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról szóló 25/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK IX./2021. - 10 terület egyszerűsített eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK X./2021. - 2 területből 1 terület teljes eljárásban)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) elnevezésű dokumentumok elfogadására
 
Előadók: Pató István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula, Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment referatúravezető
 
Meghívott: Róka László, Megakom Stratégiai Tanácsadó Iroda ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001 azonosítószámú "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása" című benyújtott pályázat elfogadására
 
Előadók: Pató István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula, Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment referatúravezető
 
Meghívott: Róka László, Megakom Stratégiai Tanácsadó Iroda ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló, és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadók: Pató István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula, Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment referatúravezetö
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Nyíregyházi Cantemus Kórus Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 
Előadó: Doka Diána, Kulturális osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a nyíregyházi 2372/2 hrsz-ú, 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 3. szám alatt található hulladéktelep és nyitott hulladéktároló értékesítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Bodrogi László, Közterület-felügyelet vezetője
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés:
 
13./ Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályainak megsértésével kapcsolatos határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök