2021. szeptember 27.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2021. szeptember 27-én, (hétfőn) 08.15 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Előterjesztés a START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft.vel kötött megállapodás módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt.-vel a Nyíregyháza, Kossuth tér 8. szám alatti ingatlant érintő helyiségbérleti szerződés módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzata Keletfa Kft.-ben lévő üzletrésze értékesítésének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyházi Városi Uszoda NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. részére történő társüzemeltetésbe adásának utólagos jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Hajnal Gusztáv, NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés az apagyi 07/13 hrsz-ú, 07/18 hrsz-ú, 07/20 hrsz-ú 0261/2 hrsz-ú, valamint a nyíregyházi 01985/2 hrsz-ú ingatlanok Északi Agrárszakképzési Centrum részére történő vagyonkezelésbe adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Lévai Imre, Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója,
Ferdinánd Tibor, Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola igazgatója
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Bodrogi László, Közterület-felügyeletvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 31/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (Rendezési terv módosítása MÓDOSÍTÁSOK VII./2020. – 7 terület egyszerűsített eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK II/2021.-3 terület tárgyalásos eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK III./2021. – 2 terület egyszerűsített eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK IV./2021. – 4 terület állami főépítészi eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK VI./2021. – 2 terület teljes eljárásban, és MÓDOSÍTÁSOK VII./2021. – 5 terület tárgyalásos eljárásban)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Harmónia" Egyesített Szociális Intézmény Lakóotthona Nyíregyháza fenntartóváltásával kapcsolatos döntésre, továbbá a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának és a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény Alapító Okiratának és a Szervezeti és működési szabályzatának módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának és a Szervezeti és működési szabályzatának módosítására, valamint a Huszár tér 2/A. telephely használatára vonatkozó haszonkölcsön szerződés elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fogyatékosságügyi Tanácsa létrehozására és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Nyíregyházi Cantemus Kórus Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 
Előadó: Doka Diána Kulturális osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési nemzetiségi önkormányzatok között megkötött megállapodások kiegészítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök