2019. december 16.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2019. december 16-án, (hétfőn) 13.00 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (91 KB)
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. évi munkatervének megállapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.22 MB)
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.40 MB)
 
3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a házszám megállapításáról és a házszám- és utcanévtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2007.(V.22.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.54 MB)
 
4./ Előterjesztés az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat ellátási szerződés elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.96 MB)
 
5./ Beszámoló a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2019. év második félévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
 
Előadó: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (10.31 MB)
 
6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár intézményének hatékonyabb működtetésére és alapító okiratának módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Tomasovszki Anita, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.62 MB)
 
7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Jósa András Múzeum intézményének hatékonyabb működtetésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Rémiás Tibor, a Jósa András Múzeum igazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (878 KB)
 
8./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.85 MB)
 
9./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötött 2019. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.23 MB)
 
10./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. közötti - a Technológiai Transzfer Központ üzemeltetésére vonatkozó - szerződés megkötésének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Bartók Dávid, a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (852 KB)
 
11./ Előterjesztés a Városi Uszoda Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére történő üzemeltetésbe adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívottak: Dr. Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
Kőhalmi Richárd Aqua SE. elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (751 KB)
 
12./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Tiszavasvári út - Szélsőbokori út kereszteződésében létesülő körfogalom közvilágítási hálózatának Nyíregyháza Megyei Jogú Önkormányzata részére történő térítésmentes tulajdona vételével és üzemeltetésével kapcsolatos állásfoglalás meghozatalára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (942 KB)
 
13./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.85 MB)
 
14./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.36 MB)
 
15./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.39 MB)
 
16./ Előterjesztés a vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Meghívott: Bartók Dávid, Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (12.45 MB)
 
17./ Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsághoz Nyíregyháza, Ungvár sétány 9 sz. alatti 2263/45 hrsz-ú 76 m2 alapterületű üzlet, és 79 m2 alapterületű raktár- és szociálishelyiségre vonatkozó bérleti jog átruházására
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (70 KB)
Zárt ülésre
 
18./ Előterjesztés a 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szindbád stny. 76. szám, 15057-15065 hrsz. (9db) alatti ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Seszták Oszkár Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.10 MB)
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök