2019. szeptember 9.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2019. szeptember 09-én, (hétfőn) 09.00 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (155 KB)
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. közötti üzemeltetési szerződések módosítására, valamint a Nyírerdő Zrt.-vel kötendő üzemeltetési megállapodás jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívottak: Gajdos László Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője
dr. Szalacsi Árpád Nyírerdő Zrt. vezérigazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (7.39 MB)
 
2./ Előterjesztés a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel kötött üzemeltetési megállapodás módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Podlovics Roland, Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.61 MB)
 
3./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.05 MB)
 
4./ Előterjesztés Nyíregyháza város területén autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatással összefüggő perből eredő, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel szemben 2017. év vonatkozásában fennálló fizetési kötelezettség rendezésére (későbbi megjelenítéssel)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
5./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (5 területből 1 terület szabályozási terv módosítása tárgyalásos eljárásban)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (9.66 MB)
 
6./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési -együttműködési Megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Mező u.-Rákóczi F. u.-Búza u.- Bethlen G.u. által határolt tömb északi része)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.25 MB)
 
7./ Előterjesztés az Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetéséről szóló 85/2019. (V.30.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (663 KB)
Zárt ülésre
 
8./ Előterjesztés lefoglalt ingatlan vagyontárgy tulajdonjogának önkormányzat javára történő átruházására vonatkozó egyezségi szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Dr. Kása Brigitta aljegyző
Meghívott: Seszták Oszkár az Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány kuratóriumi elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (224 KB)
 
9./ Előterjesztés Nyíregyháza, Fazekas János tér 7. szám alatti 22200/98 hrsz-ú ingatlanon fagylaltozó terasz kihelyezéséhez- településképi bejelentési eljáráshoz- kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.64 MB)
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök