2019. június 24.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2019. június 24-én, (hétfőn) 13.00 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (379 KB)
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015-2019. évi gazdasági programjának végrehajtásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (32.08 MB)
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzeteiről és háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról szóló 25/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (44.20 MB)
 
3./ Előterjesztés a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2019. év első félévében végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 
Előadó: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (12.03 MB)
 
4./ Előterjesztés a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft-vel kötendő szponzori szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Kozák Attila a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.61 MB)
 
5./ Előterjesztés a „Nyíregyháza Spartacus - Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósítása" beruházás előkészítésének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Kozák Attila a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.96 MB)
 
6./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (955 KB)
 
7./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló Megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Ipari park területén lévő 31580/2 hrsz-ú ingatlan)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.02 MB)
 
8./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló Megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, 31231/18 hrsz-ú ingatlan, Nyíregyháza, Igrice utca-vasút- Keselyős sor-Kemecsei út által határolt telektömb, Nyíregyháza- Oros, Tornácos utca-Mogyorós utca- 11878/67 hrsz-ú ingatlan- Kezdő utca által határolt telektömb)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.47 MB)
 
9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a LEGO Manufacturing Kft. között létrejött, 2017. szeptember 21. napján aláírt csereszerződés módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (8.77 MB)
Zárt ülésre
 
10./ Előterjesztés a „Nyíregyháza közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás ellátása" tárgyú szolgáltatási koncessziós eljárás eredményéről
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.19 MB)
 
11./ Előterjesztés Nyíregyháza, Fészek u. 15. szám alatti ingatlanon rendeltetésmód változtatásához (irodahelyiségből lakótér) - településképi bejelentési eljáráshoz - kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (238 KB)
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök