2024. február 13.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2024. február 13. napján, kedd 8.30 órakor kezdődő ülésére.
Az ülés helye: Városháza, Váci terem
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT
Tervezett napirend:
„NYÍLT ÜLÉS”
1./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - az Adler Lászlóval (Nyíregyháza, Toldi u. 36.) kötött bérleti szerződés meghosszabbítására
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Kohut Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
MEGTEKINTÉS
2./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
MEGTEKINTÉS
3./ Előterjesztés – a Közgyűléshez - az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
MEGTEKINTÉS
4./ Előterjesztés – a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2025-2026-2027. évekre
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
MEGTEKINTÉS
5./ Előterjesztés – a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
MEGTEKINTÉS
6./ Előterjesztés – a Közgyűléshez - az Interreg Danube Transnational Program keretein belül, Danube Region program 2021-2027 keretében benyújtott "CityWalk 2.0 – Együtt az energiahatékony városi mobilitásért: A városi közlekedés szén-dioxid kibocsátásának csökkentése az aktív mobilitási formák szerepének növelése által" tárgyú pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
MEGTEKINTÉS
7./ Előterjesztés – a Közgyűléshez - a TOP_Plusz-1.3.2-23 kódszámú, „Fenntartható városfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtott „Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem című” pályázati program elfogadására
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
MEGTEKINTÉS
8./ Előterjesztés – a Közgyűléshez - a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötött 2023. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
MEGTEKINTÉS
9./ Előterjesztés – a Közgyűléshez - a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött Közszolgáltatási keretszerződés módosításának jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
MEGTEKINTÉS
10./ Előterjesztés – a Közgyűléshez - a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2024. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
MEGTEKINTÉS
11./ Előterjesztés – a Közgyűléshez - a Spartacus 1928 Nonprofit Kft. által benyújtásra kerülő pályázatok infrastrukturális fejlesztéseihez szükséges tulajdonosi hozzájárulások és nyilatkozatok kiadására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dankó Gergő, a Spartacus 1928 Nonprofit Kft. ügyvezetője
MEGTEKINTÉS
12./ Előterjesztés – a Közgyűléshez - a Nyíregyházi Egyházmegyével kötött Nyíregyháza, Dália utca 3. szám alatti ingatlant érintő használatba adási szerződés módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Szocska A. Ábel Megyéspüspök, Nyíregyházi Egyházmegye
MEGTEKINTÉS
13./ Előterjesztés – a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzés Szabályzatáról szóló 368/2016.(XII.29.) számú határozat módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
14./ Előterjesztés – a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
15./ Előterjesztés – a Közgyűléshez - a Közintézményeket Működtető Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekkel kötött munkamegosztási megállapodásainak jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Metzner Zsolt, a KÖZIM vezetője
MEGTEKINTÉS
„ZÁRT ÜLÉS”
16./ Előterjesztés – a Közgyűléshez - a paszabi 014/39 és 014/56 hrsz-ú ingatlanokból kialakításra kerülő mintegy 8 hektáros összterületű ingatlanok megszerzésére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
MEGTEKINTÉS
17./ ELŐTERJESZTÉS - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - „Jósa András Múzeum kiviteli tervdokumentációjának felülvizsgálata, amelyben az A és B épület felülvizsgálata szükséges a későbbi fejlesztési ütemek megvalósíthatósága, épületek körbejárhatósága érdekében – tervező kiválasztása” tárgyú beszerzési eljárás ajánlati felhívásának véleményezésére
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
MEGTEKINTÉS
Halkóné dr. Rudolf Éva
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke