2023. szeptember 8.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2023. szeptember 8. napján, kedden 8.30 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
Tervezett napirend:
 
„NYÍLT ÜLÉS”
 
1./ Előterjesztés – a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – a Gedeoff Kft -vel (Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 2.) kötött bérleti szerződés meghosszabbítására
 
Előadó: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Kohut Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
„ZÁRT ÜLÉS”
 
2./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – „Karácsonyi csomag kézbesítése_2023” tárgyú a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Tóthné Csatló Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
Halkóné dr. Rudolf Éva
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke