2023. június 2.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2023. június 2. napján, pénteken 8.30 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
Tervezett napirend:
„NYÍLT ÜLÉS”
 
1./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz -a BSZ Trade KFT. (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) által bérelt üzlethelyiség bérleti jogának átruházására
 
Előterjesztő: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Kohut Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
„ZÁRT ÜLÉS”
 
2./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –„NyMJV - Ipari park gázkapacitás biztosítása”tárgyú Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti uniós, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előterjesztő: Dr. Podlovics Roland alpolgármester
Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
 MEGTEKINTÉS
Halkóné dr. Rudolf Éva
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke