2023. február 15.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2023. február 15. napján, szerdán 8.30 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
Tervezett napirend:
 
1./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2024-2025-2026. évekre
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés a Közgyűléshez az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a Közgyűléshez a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2023. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Tájékoztató a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz– a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2. sz. módosításának véleményezésére
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Kohut Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza, Déli Ipari Park fejlesztési területén lévő állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes tulajdonba vételére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza területén lévő állami tulajdonú 01884/5 hrsz-ú ingatlan 72 ha 3246 m2 területű részének térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ ELŐTERJESZTÉS- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –a Nyíregyháza, Arany János utca 2-12. szám alatti, 6403/2/A/69 hrsz-ú ingatlan bérbeadására
 
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Kohut Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2020.(II.27.) számú és 148/2020.(X.29.) számú határozatainak megerősítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés a Közgyűléshez a közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyagnorma és térítési díjak meghatározásáról szóló 103/2021. (VI.24.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Visegrádi Alap pályázati forrásra partnerségben benyújtott "Határon innen, határon túl művészekkel, művészettel, a társadalmi feszültség oldása kortársművészet révén" című pályázati program elfogadásáról
 
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Doka Diána Kulturális osztály vezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Visegrádi Alap pályázati forrásra partnerségben benyújtott Partnerség a kisgyermeknevelésében című pályázati program elfogadásáról
 
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására
 
Előadó:Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Dombóvári Gábor a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület elnöke
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés a Közgyűléshez a VP6-19.2.1.-67-7-21 kódszámú, „Helyi fejlesztések támogatása” című pályázati felhívásra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázati program elfogadásáról
 
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
MEGTEKINTÉS
„ZÁRT ÜLÉS”
 
15./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza, külterületi 01517/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
Halkóné dr. Rudolf Éva
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke