2020. augusztus 6.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2020. augusztus 6. napján, csütörtökön 15.00 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Váci terem
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (MÓDOSÍTOTT) (36 KB)
 
Tervezett napirend:
 
„NYÍLT ÜLÉSEN”
 
1./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – a Nyíregyháza, Belső krt. 27. szám alatti 3220 hrsz-ú ingatlan 63 m2 területű részének elidegenítésre történő kijelölésére és vételárának meghatározására
 
Előadó: Kósa Árpád kabinetvezető
Kohut Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (190 KB)
„ZÁRT ÜLÉSEN”
 
2./ Előterjesztés- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –„Csapadékcsatorna építése Nyíregyháza, Szegély utca 1-21. szám között, és a Boglárka utcán” tárgyú a Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád kabinetvezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (473 KB)
 
3./ Előterjesztés - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Társaságok tranzakcióinak áfa szempontú felülvizsgálata” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád kabinetvezető
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (197 KB)
 
4./ Előterjesztés -Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatellátási kötelezettségébe tartozó nevelési és oktatási intézmények (óvodák, általános iskolák, középiskolák és kollégiumok) ellátottjai, tanulói részére közétkeztetés biztosítása a főző-, befejező- és a tálalókonyhák fejlesztésével” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.75 MB)
 
Nyíregyháza, 2020. augusztus 6.
Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke