2020. január 23.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2020. január 23. napján, csütörtökön
8.30 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Váci terem
pdf HITELES MEGHÍVÓ
„MÓDOSÍTOTT” (21 KB)
Tervezett napirend:
 
1./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –a Nyíregyháza, 25861/2 hrsz.-ú ingatlan 217 m2 területrészének elidegenítésre történő kijelölésére és vételárának meghatározására
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Kovácsné Szatai Ágnes–vagyongazdálkodási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (155 KB)
„ZÁRT ÜLÉS”
 
2./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – „Őrzés- védelmi szolgáltatás nyújtása a Jósa András Múzeum részére 2020” tárgyú a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás eredményének véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Doka Diána–kulturális osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (218 KB)
 
Nyíregyháza, 2020. 01. 21.
Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke