2023. április 27.

Ügyiratszám: JKAB-87-3/2023.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
 
MEGHÍVÓ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2023. április 27-én (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
Módosított!
 
Napirend előtt:
 
- Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács „Bütyök” József- díj átadása
- Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc –díj” átadása
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza város helyi közösségi közlekedés tarifarendszerének megújításáról szóló 182/2022.(XII.1.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Baranyai Gergely forgalmi működéstámogatás vezető VOLÁNBUSZ Zrt. Forgalmi és kereskedelmi főigazgatóság
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma 2022. évi szakmai tájékoztatójának elfogadására és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Meghívott: Dr. Erdélyi Ágnes, a Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai elnöke
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság,
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén a roma integráció és esélyegyenlőség megvalósulását segítő, a Nyíregyházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által megvalósítani kívánt programok támogatására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő együttműködési szándéknyilatkozat módosításának elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Meghívott: Orosz Róbert, az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a Nyíregyháza, 8074 hrsz.-ú, valóságban Nyíregyháza, Dália u. 9. szám alatt található ingatlan 9/I. szám alá eső, 42 m2 nagyságú ingatlanrészének a Nyírségi Szociális Centrum részére történő haszonkölcsönbe adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzat rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálására (az előterjesztéshez kiegészítés történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához - MÓDOSÍTÁSOK V./2022., LEVA-TEAM KFT. - 1 terület, általános eljárás - szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyására
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK I./2023. –1 terület rövid eljárásban) ( az előterjesztéshez kiegészítés történt)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Bodrogi László, Közterület-felügyeletvezető
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a Közintézményeket Működtető Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítására (a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
 
13./ Előterjesztés a „Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa Margócsy Emil díj”, valamint az „Oktató- Nevelő Munkáért Vietorisz-díj” kitüntetések adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés bírósági ülnökök választására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2023. április 20.
Dr. Kovács Ferenc