2023. február 16.

Ügyiratszám: JKAB-87-1/2023.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
 
MEGHÍVÓ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2023. február 16-án (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!
 
Napirend előtt:
 
- „Nyíregyháza Város Nívódíja” kitüntetés átadása
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2024-2025-2026. évekre (az előterjesztéshez a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására (az előterjesztéshez a független könyvvizsgálói jelentés és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleménye feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására ( Nyíregyháza, Vezér utca, 11343/4 hrsz)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges újonnan beépítésre szánt terület kijelölésére (Nyíregyháza, 31552/1 hrsz-ú ingatlan)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK III./2022. – 4 területből visszamaradt 1 terület egyszerűsített eljárásban)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2023. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza, Déli Ipari Park fejlesztési területén lévő állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes tulajdonba vételére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés Nyíregyháza területén lévő állami tulajdonú 01884/5 hrsz-ú ingatlan 72 ha 3246 m2 területű részének térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés a kulturális intézmények újranyitására (későbbi megjelenítéssel)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
10./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2020.(II.27.) számú és 148/2020.(X.29.) számú határozatainak megerősítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a 2023. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire
 
Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2022. évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolása
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14/a. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott egyes kulturális intézmények alapító okiratának módosítására
 
MEGTEKINTÉS
 
14./b. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott kulturális intézmények szervezeti és működési szabályzatának módosítására
 
Előadó: Doka Diána Kulturális osztály vezetője
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés a közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyagnorma és térítési díjak meghatározásáról szóló 103/2021. (VI.24.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség által fenntartott Sóstói Szivárvány Idősek Otthona férőhelybővítésének jóváhagyására
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kék Nefelejcs Alapítvány között kötött ellátási szerződésnek megszüntetésére
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
Meghívott: Nagy Attila Kék Nefelejcs Alapítvány elnöke
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Meghívott: Lengyelné Pogácsás Mária Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatója
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
20./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén lévő állami fenntartású általános iskolák felvételi körzetének meghatározására vonatkozó tervezet véleményezésére
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Meghívott: Gaszperné Román Margit, a Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Előterjesztés közterületek elnevezéséről
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
22./ Előterjesztés a Visegrádi Alap pályázati forrásra partnerségben benyújtott "Határon innen, határon túl művészekkel, művészettel, a társadalmi feszültség oldása kortársművészet révén" című pályázati program elfogadásáról
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Doka Diána Kulturális osztály vezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
23./ Előterjesztés a Visegrádi Alap pályázati forrásra partnerségben benyújtott Partnerség a kisgyermeknevelésében című pályázati program elfogadásáról
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
24./ Előterjesztés a VP6-19.2.1.-67-7-21 kódszámú, „Helyi fejlesztések támogatása” című pályázati felhívásra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott benyújtani tervezett pályázati program elfogadásáról (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
25./ Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelet módosítására (az előterjesztéshez a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
26./ Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
27./ Interpelláció
 
Előadó: Babosi György önkormányzati képviselő
Zárt ülés
 
28./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Kulturális Életéért Krúdy Gyula díj” kitüntetés adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
29./ Előterjesztés a Nyíregyháza, külterületi 01517/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
30./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
31./ Előterjesztés a népjóléti igazgatási üggyel kapcsolatos határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2023. február 13.
Dr. Kovács Ferenc