2022. október 27.

Ügyiratszám: JKAB 49-8/2022.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
 
MEGHÍVÓ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2022. október 27-én (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!!!
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Előterjesztés az energiaválság miatt szükséges intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadására, valamint a kapcsolódó döntések meghozatalára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./a Tájékoztató a Nyíregyházi Tankerületi Központ 2022/2023-as tanévének indításáról
 
Előadó: Gaszperné Román Margit, a Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója
 
MEGTEKINTÉS
 
3./b. Tájékoztató a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tevékenységéről és a 2022/2023-as tanév indításáról
 
Előadó: Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója
 
MEGTEKINTÉS
 
3./c Tájékoztatás az Északi Agrárszakképzési Centrum 2022/2023-as tanévének indításáról
 
Előadó: Lévai Imre, az Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma 2021. évi szakmai tevékenységéről
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
 
Meghívottak: Dr. Erdélyi Ágnes főorvos, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai elnöke
Tullner Gabriella klinikai szakpszichológus, a NYÍRKEF kezelés-ellátás munkacsoport vezetője
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 
Előadó: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./a. Előterjesztés a NYÍRTÁVHŐ Kft. által a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel kötendő „HOSSZÚTÁVÚ HŐSZOLGÁLTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS” jóváhagyására
 
MEGTEKINTÉS
 
9./b. Előterjesztés a NYÍRTÁVHŐ Kft. által szolgáltatott nem lakossági fogyasztóknak nyújtott és hatóságilag nem szabályozott távhőszolgáltatás díjainak jóváhagyására
 
MEGTEKINTÉS
 
9./c. Előterjesztés a NYÍRTÁVHŐ Kft. hitelkeretének emelésére
 
MEGTEKINTÉS
 
9./d. Tájékoztató a NYÍRTÁVHŐ Kft. által nyújtott távhőszolgáltatással kapcsolatosan a vegyes célra használt épületek díjfizetőinek meghatározására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Joó László, a NYÍRTÁVHŐ Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK II. – 3 területből visszamaradt 2 területre - egyszerűsített eljárás) (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a Visegrádi Alap pályázati forrásra partnerségben benyújtott "A társadalom feszültségének és az egyre növekvő instabilitás érzésének enyhítése a kortárs művészeten keresztül" című pályázat elfogadására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
Doka Diána Kulturális osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés a Visegrádi Alap pályázati forrásra partnerségben benyújtott Partnerség a kisgyermeknevelésében című pályázat elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és Köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés közterület elnevezésére
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés többletszabadság biztosítására
 
Előadó: Babosi György önkormányzati képviselő
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Interpelláció
 
Előadó: Jeszenszki András András önkormányzati képviselő, a Szövetségben Nyíregyházáért Frakció frakcióvezetője
 
Zárt ülés
 
16./ Előterjesztés az Együtt Egymásért „Burger István -díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzata víziközmű-szolgáltatás biztosítására vonatkozó tájékoztató elfogadásáról és az ehhez kapcsolódó döntések meghozataláról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Könnyű Zsolt, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégia és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés ingatlan címének megállapítása tárgyában hozott határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés Önkormányzati építésügyi hatósági kérelem – építési tilalom törlés – elbírálására
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
20./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2022. október 26.
Dr. Kovács Ferenc