2022. július 21.

Ügyiratszám: JKAB 49-5/2022.
Ügyintéző: dr. Berényi Judit /Bné
 
MEGHÍVÓ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2022. július 21-én (csütörtökön) 1400 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
 HITELES MEGHÍVÓ
 Módosított!!!!!
 
Napirend előtt:
 
- Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója „ Eisert Árpád díj” átadása
- Képzőművészeti ösztöndíjak átadása
 
Napirendek:
Nyílt ülés
 
1./ Az önkormányzati képviselők eskütétele
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Előterjesztés a közgyűlési bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló 146/2019.(XI.7.) számú határozat módosításáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
3/a. Előterjesztés alpolgármester megválasztására
 
MEGTEKINTÉS
 
3/b. Előterjesztés az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
5./ Előterjesztés a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft-vel a 2022/2023-as bajnoki szezonra kötendő szponzori szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményező: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
Meghívott: Révész Bálint elnök, tulajdonos
Kósa Árpád ügyvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
6/a. Előterjesztés Nyíregyháza területén lévő állami tulajdonú (3505 sz. út) ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményező: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6/b. Előterjesztés Nyíregyháza területén lévő állami tulajdonú (35130 sz. út és a 4 sz. főút mentén lévő) ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményező:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6/c. Előterjesztés Nyíregyháza, Kállói út – Tünde utcai csomópont térségében lévő állami tulajdonú és önkormányzati tulajdonú ingatlanok területrendezésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményező: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6/d. Előterjesztés Nyíregyháza területén lévő állami tulajdonú 6174/A/7 hrsz-ú és a 6174/C/1 ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételére (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a TOP_Plusz-2.1.2-21 kódszámú, „Fenntartható energiahatékonyság” című felhívásra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtani tervezett pályázati program elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető,
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető,
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK X./2021. – 2 területből 1 terület teljes eljárásban)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./a. Előterjesztés Nyíregyháza MJV Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) módosításához érkezett vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./b. Előterjesztés Nyíregyháza MJV Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési
Stratégiája (ITS) módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Interpelláció
 
Előadó: Babosi György önkormányzati képviselő
 
Zárt ülés:
 
11./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Díszpolgára” cím adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés az „Inczédy György ÉLETMŰ - díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés Önkormányzati építésügyi hatósági kérelem – építési tilalom törlés - elbírálására
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályainak megsértésével kapcsolatos határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés népjóléti igazgatási üggyel kapcsolatos határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2022. július 20.
Dr. Kovács Ferenc