2022. május 26.

Ügyiratszám: JKAB 49-4/2022.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
 
MEGHÍVÓ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2022. május 26-án (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
 HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!
 
Napirend előtt:
 
- Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács „Bütyök” József- díj átadása
- Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc –díj” átadása
 
Napirendek:
Nyílt ülés
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2021. évben tett intézkedésekről
 
Előadó: Tóth Attila r.alezredes, kapitányságvezető
 
Meghívott: Farkas József r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház szakmai munkájáról (szóban)
 
Előadó: Dr. Szondi Zita, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója
 
4./ Tájékoztató az Országos Mentőszolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltségének tevékenységéről (szóban)
 
Előadó: Ilyés György megyei vezető mentőtiszt
 
5./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi tevékenységéről
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról (a könyvvizsgáló jelentés felöltésre került)
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat  beterjesztésének tudomásul vételére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a Nyíregyházi Gyermekek Háza Déli Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázati eljárással kapcsolatos döntés meghozatalára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés a Nyíregyházi Eszterlánc Északi Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázati eljárással kapcsolatos döntés meghozatalára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a Nyíregyházi Búzaszem Nyugati Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázati eljárással kapcsolatos döntés meghozatalára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Eszterlánc Északi Óvoda alapító okiratának módosítására
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban 2022/2023-as óvodai nevelési év előkészítésére (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14/a. Előterjesztés az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szervezeti keretében működő orvosi ügyeleti ellátás struktúrájának módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14/b. Előterjesztés az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szervezeti keretében működő fogorvosi ügyeleti ellátás ellátási területének bővítésére és az Egészségügyi Alapellátási Igazgatósági Alapító Okiratának módosítására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14/c. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzeteiről és háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról szóló 25/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés megállapodás jóváhagyására (későbbi megjelenítéssel)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
15./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (MÓDOSÍTÁSOK IX./2021. – 10 terület egyszerűsített eljárásban, MÓDOSÍTÁSOK X./2021. – 2 területből 1 terület teljes eljárásban)(az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) elnevezésű dokumentumok elfogadására
 
Előadók: Pató István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula, Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment referatúravezető
 
Meghívott: Róka László, Megakom Stratégiai Tanácsadó Iroda ügyvezetője
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés a TOP-PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001 azonosítószámú "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása" című benyújtott pályázat elfogadására
 
Előadók: Pató István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula, Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment referatúravezető
 
Meghívott: Róka László, Megakom Stratégiai Tanácsadó Iroda ügyvezetője
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló, és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadók: Pató István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula, Polgármesteri kabinetvezető
Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
20./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Nyíregyházi Cantemus Kórus Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 
Előadó: Doka Diána, Kulturális osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2021. évi működési jelentésének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
22./ Előterjesztés a nyíregyházi 2372/2 hrsz-ú, 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 3. szám alatt található hulladéktelep és nyitott hulladéktároló értékesítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
23./ Előterjesztés Nyíregyháza területén lévő állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
24./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2021. évi környezetvédelmi- környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2022. évre vonatkozó terv jóváhagyásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
25./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Bodrogi László, Közterület-felügyelet vezetője
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
26./ Előterjesztés közterület elnevezésére
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter, Igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
27./ Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022. (I.28) önkormányzati rendelet módosítására (a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita Gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
 
28./ Előterjesztés a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója „Eisert Árpád díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
29./ Előterjesztés a Kiváló Köztisztviselői Munkáért „Májerszky Béla - díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
30./ Előterjesztés Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 90. szám alatti 2336/5hrsz.-ú ingatlanon lévő társasházi épület padlásterének lakássá történő rendeltetésmód változtatására-hatósági bizonyítvány iránti kérelméhez- kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálásra
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
31./ Előterjesztés Önkormányzati építésügyi hatósági kérelem – építési tilalom törlés- elbírálására
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
32./ Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályainak megsértésével kapcsolatos határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
33./ Előterjesztés népjóléti igazgatási üggyel kapcsolatos határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
34./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2022. május 20.
Dr. Kovács Ferenc