2022. február 24.

Ügyiratszám: JKAB 49-2/2022.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
 
M E G H Í V Ó
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2022. február 24-én (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés:
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című felhívásra benyújtott, az „Ószőlő-Tas-Etel köz utcák járdaburkolatainak felújítására” irányuló pályázati program elfogadásáról (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő együttműködési szándéknyilatkozat elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Meghívott: Orosz Róbert /ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a „Sóstói Múzeumfalu területén lévő Kisdobronyi Református Templom (védett műemlék) állagmegóvására” című - a Népi Építészeti Program keretében népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre benyújtandó - pályázati program elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Doka Diána kulturális osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 21/2021.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által egyes szociális rászorultságtól függetlenül nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátási formákról szóló 22/2021.(VI.25.) számú önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzeteiről és háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról szóló 25/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek részére 2021. évben a Szociális és Egészségügyi Alapból biztosított pályázati támogatások pénzügyi elszámolására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a Nyíregyházi Gyermekek Háza Déli Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívás meghirdetésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés a Nyíregyházi Eszterlánc Északi Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívás meghirdetésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a Nyíregyházi Búzaszem Nyugati Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívás meghirdetésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívás meghirdetésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés a nyári napközis táborok megszervezésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés a Közintézményeket Működtető Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Makay István utca)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (MÓDOSÍTÁSOK I./2021., 5 terület - teljes eljárás)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet módosítására (az előterjesztéshez a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
 
20./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Nyíregyházi Cantemus Kórus vezetői munkakörére benyújtott pályázat elbírálására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Jósa András Múzeum megyei hatókörű városi múzeum igazgatói munkakör betöltésére benyújtott pályázat elbírálására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
22./ Előterjesztés a Nyíregyházi Déli Ipari Park bővítéséhez szükséges ingatlanok megvásárlására és értékesítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
23./ Előterjesztés a Csaló közi nyugdíjasházban történő elhelyezés névjegyzékének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Rákóczi Ildikó, a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke
 
MEGTEKINTÉS
 
24./ Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
25./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2022. február 18.
Dr. Kovács Ferenc