2021. december 15.

Ügyiratszám: JKAB/202-13/2021.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
 
MEGHÍVÓ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2021. december 15-én (szerdán) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!
 
Napirend előtt:
 
- Az „Együtt Egymásért „Burger István-díj” átadása
- „Nyíregyháza Város Nívódíja” átadása
- „Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán-díj” átadása
- Bencs László Emlékérem és Emléklap átadása
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Előterjesztés az IKOP 3.2.0-15-2016-00013 azonosítószámú „Nyíregyháza Megyei Jogú város közösségi közlekedése fejlesztése érdekében 41 db új CNG meghajtású autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása” című projekt keretében elkészült Fenntartható Városi Mobilitási terv (SUMP) elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Meghívottak: Dr. Podlovics Roland projektvezető
Ekés András Mobilissimus Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve (SECAP) dokumentum elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Meghívott: Bartha Zoltán energetikai szakértő
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó "Külterületi helyi közutak fejlesztése" című pályázati program elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. évi munkatervének megállapítására
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: valamennyi bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi összefoglaló ellenőrzési tervére
 
Előadó: Lengyelné Petris Erika Ellenőrzési osztályvezető
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló 256/2013.(XI.28.) számú közgyűlési határozat módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 
Előadó: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés az Ifjúsági Ház működtetésével összefüggő haszonkölcsön szerződés megkötésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának 2020-2021-ben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés a „Kamaszbarát Önkormányzat” pályázati felhíváshoz való csatlakozásra
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés a Digitális Jólét Nonprofit Kft.-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés, valamint stratégiai együttműködési megállapodás módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Kőhegyi Edit, a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés az állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, Nyíregyháza, Tiszavasvári út - Szélsőbokori út kereszteződésében közlekedési csomópont kialakításához kapcsolódó csapadékvíz rendszer Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő ingyenes átadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2021. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
20./ Előterjesztés a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. tőkehelyzetének rendezésére kötött megállapodás módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Előterjesztés a 2022. évi Sport célfeladatok meghatározásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
22./ Előterjesztés a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft-vel a 2021/2022-es bajnoki szezonra kötendő szponzori szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Révész Bálint, a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft elnöke
Dr. Róka Géza, a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft ügyvezetője
Kozák Attila, a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft ügyvezetője
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
23./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sóstói Lakópark Kft. között kötendő együttműködési megállapodás módosítására
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
24./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Termék átadásátvételi megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Tó utca 5. -veszélyességi övezet)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
25./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Kemecsei út 0284/6 hrsz és 0284/8 hrsz-ú ingatlanok)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
26./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
27./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között a közterületi térfigyelő kamerarendszer működéséhez szükséges együttműködési megállapodás módosításának jóváhagyására
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
28./ Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Nyíregyházi MÁV állomás területét érintő közterületi térfigyelő kamerarendszer működéséhez szükséges együttműködési megállapodás jóváhagyására
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
29./ Előterjesztés közterületek elnevezéséről
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
30./ Előterjesztés házszámok megállapításáról
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
31./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Közintézményeket Működtető Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására, valamint az intézmény vezetésére vonatkozó magasabb vezetői megbízás adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
32./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására (az előterjesztésben módosítás történt, és a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
33./ Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2021.(II.9.) önkormányzati rendelet módosítására (az előterjesztéshez a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
34./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló 43/2021.(III.18.) számú határozat módosításáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
35./ Előterjesztés a közgyűlési bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló 146/2019.(XI.7.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
 
36./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Kulturális Életéért Krúdy Gyula díj” kitüntetés adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
37./ Előterjesztés a Nyíregyházi Déli Ipari Park bővítéséhez szükséges ingatlanok megvásárlására és értékesítésére (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Bartók Dávid, a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
38./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
39./ Előterjesztés népjóléti igazgatási üggyel kapcsolatos határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2021. december 14.
Dr. Kovács Ferenc