2019. szeptember 12.

Ügyiratszám: JKAB/3-13/2019.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
M E G H Í V Ó
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2019. szeptember 12-én (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés:
 
1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. I. féléves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról (a könyvvizsgálói jelentés feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet módosítására (könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a nyíregyházi 1375/3 hrsz-ú ingatlanon sportlétesítmény megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. közötti üzemeltetési szerződések módosítására, valamint a Nyírerdő Zrt.-vel kötendő üzemeltetési megállapodás jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Gajdos László Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője
dr. Szalacsi Árpád Nyírerdő Zrt. vezérigazgatója
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel kötött üzemeltetési megállapodás módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Podlovics Roland, Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza város területén autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatással összefüggő perből eredő, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel szemben 2017. év vonatkozásában fennálló fizetési kötelezettség rendezésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására ( 5 területből 1 terület szabályozási terv módosítása tárgyalásos eljárásban)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési -együttműködési Megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Mező u.-Rákóczi F. u.-Búza u.- Bethlen G.u. által határolt tömbészaki része)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés az Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetéséről szóló 85/2019. (V.30.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2020. évi fordulójához való csatlakozásra
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
 
13./ Előterjesztés lefoglalt ingatlan vagyontárgy tulajdonjogának önkormányzat javára történő átruházására vonatkozó egyezségi szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Dr. Kása Brigitta aljegyző
 
Meghívott: Seszták Oszkár az Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány kuratóriumi elnöke
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés bírósági ülnökök soron kívüli választására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés Nyíregyháza, Fazekas János tér 7. szám alatti 22200/98 hrsz-ú ingatlanon fagylaltozó terasz kihelyezéséhez- településképi bejelentési eljáráshoz- kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2019. szeptember 11.
Dr. Kovács Ferenc