2019. augusztus 15.

Ügyiratszám: JKAB/3-11/2019.
Ügyintéző: Faragóné/Auxi K.
M E G H Í V Ó
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2019. augusztus 15-én (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
rendkívüli ülésre összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
Napirendek:
 
Nyílt ülés:
 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2017.(I.26.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés:
 
2./ Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2019. augusztus 8.
Dr. Kovács Ferenc