2019. május 30.

Ügyiratszám: JKAB/3-8/2019.
Ügyintéző: Faragóné/Bné
M E G H Í V Ó
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
2019. május 30-án (csütörtökön) 1000 órára
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!!!
 
Napirendek:
Nyílt ülés:
 
1./ Előterjesztés a nyíregyházi 4082/13 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
 MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Törzs utca mentén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére történő kijelölésére és licit induló árának, valamint vételárának meghatározására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Gaál Sándor esperes-lelkipásztor
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
4./ Tájékoztató az Országos Mentőszolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége tevékenységéről, jövőjéről (szóban)
 
Előadó: Ilyés György megyei vezető mentőtiszt
 
5./ Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Eszterlánc Északi Óvoda, és a Gyermekek Háza Déli Óvoda alapító okiratának módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés az Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetésére, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyására, és a támogatási szerződés, valamint annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9/a. Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról (a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
9/b. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének tudomásul vételére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2018. évi I. és II. félévi teljesítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Pelcz Gábor az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója
Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatása igényléséhez szükséges nyilatkozatról
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. évi környezetvédelmi- környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2019. évre vonatkozó terv jóváhagyásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állatbarát Alapítvány között érvényben lévő, a 0313/2 hrsz-ú Csatorna u. 2. szám alatti ingatlan használatára vonatkozó Együttműködési Megállapodás határidejének meghosszabbítására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
Meghívott: Raska Andrea Állatbarát Alapítvány elnöke
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
 MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés Érpatak Község Önkormányzatának Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft-ben lévő üzletrésze megvásárlásának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Pénzes Tibor Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetője
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2018. évi Működési Jelentésének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Ignéczi Csabáné, NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
17./ Előterjesztés Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
18./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (5 területből 2 terület valamint 4 terület szabályozási terv módosítása tárgyalásos eljárásban) (az előterjesztéshez kiegészítés történt)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
19./ Előterjesztés a Muzeális intézmények szakmai támogatása 2019 (Kubinyi Ágoston Program) című pályázati kiírásra benyújtani tervezett pályázati program elfogadására
 
Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
20./ Előterjesztés a Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2019 című pályázati kiírásra benyújtani tervezett pályázati program elfogadására
 
Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
21./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
22./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai összegezésének elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
23./ Előterjesztés Nyíregyházi Önkormányzati Rendészet és Rendészeti Bizottság létrehozásáról
 
Előadó: Lengyel Máté önkormányzati képviselő
 
MEGTEKINTÉS
 
Zárt ülésre
 
24./ Előterjesztés „Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója” –  „Babicz Béla-díj” kitüntetés adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 
 MEGTEKINTÉS
 
25./ Előterjesztés a „Kiváló Köztisztviselői Munkáért” „Májerszky Béla - díj” kitüntetés adományozására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
26./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívásával kapcsolatos döntés meghozatalára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: a pályázók
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 
MEGTEKINTÉS
 
27./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
28./ Előterjesztés népjóléti igazgatási üggyel kapcsolatos határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
Nyíregyháza, 2019. május 28.
Dr. Kovács Ferenc