2019. február 26.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2019. február 26-án 14 órakor tartandó ülésére.
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT! (470 KB)
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán terem.
 
Tervezett napirendi pontok:
 
1./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Furkóné Szabó Marianna Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (703 KB)
 
2./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2019-2033. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási - pótlási tervfejezete 1. sz. módosításának véleményezésére
Előadó: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője
Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Meghívott: Szabó Istvánné NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (863 KB)
 
3./ Előterjesztés a Közgyűléshez a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Petró Árpád ÉAK Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.03 MB)
 
4./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza területén lévő állami tulajdonú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (742 KB)
 
5./ Előterjesztés a Közgyűléshez a helyi önszerveződő közösségek 2018. évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (8.43 MB)
 
6./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a 2019. évi Civil Alapra érkezett pályázatok véleményezésére
Előadó: Doka Diána Kulturális Osztály vezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.15 MB)
 
7./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a 2019. évi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapra érkezett pályázatok véleményezésére
Előadó: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (544 KB)
 
8./ Előterjesztés a Közgyűléshez a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.13 MB)
 
9./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a nyíregyházi köznevelési intézmények 2019. évi nemzetközi kapcsolatainak és EU-s programjainak támogatására kiírt pályázati felhívás meghirdetésére
Előadó: Doka Diána Kulturális Osztály vezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (808 KB)
 
10./ Előterjesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt 2019. évi "Kerékpárral 7 határon át" című programsorozat keretében egyedi támogatás igénylésére benyújtandó pályázati program elfogadásáról
Előadók: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője
Hagymási Gyula Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.12 MB)
 
11./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és a Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Debreceni utca-Simai utca- Érpataki (VIII.) főfolyás- Vasútterület által határolt tömb)
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.46 MB)
 
12./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza MJV szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos állásfoglalásra a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről (5 terület rendezési terv módosítása tárgyalásos eljárás szerint)
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.94 MB)
 
13./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza MJV szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos állásfoglalásra a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről (10 terület rendezési terv módosítása tárgyalásos eljárás szerint)
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.80 MB)
 
14./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendezési terv módosítási kérelmeinek 2019. év februári 2. megindítása)
Előadó: Veres István városi főépítész
 
  pdf MEGTEKINTÉS (805 KB)
 
Nyíregyháza, 2019. február 26.
Tormássi Géza
bizottsági elnök