2019. február 7.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2019. február 7-én 9,30 órakor tartandó ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán terem
 
MEGTEKINTÉS
 
Tervezett napirendi pontok:
 
1./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza város területén autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatással összefüggő perből eredő, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel szemben fennálló fizetési kötelezettség rendezésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívottak: Pelcz Gábor Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója,
Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
 
MEGTEKINTÉS
 
(Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsággal együtt tárgyalja a Bizottság.)
 
Nyíregyháza, 2019. február 6.
 
Tormássi Géza
bizottsági elnök