2019. február 5.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2019. február 5-én 13 órakor tartandó ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály terem.
 
Tervezett napirendi pontok:

 

1./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza város területén autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatással összefüggő perből eredő, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel szemben fennálló fizetési kötelezettség rendezésére (későbbi megjelenítéssel)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívottak: Pelcz Gábor Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója,
Dr. Podlovics Roland projektmenedzser

2./ Előterjesztés a Közgyűléshez az „AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése" című benyújtott pályázat elfogadására
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető,
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Meghívott: Dr. Podlovics Roland Sóstógyfürdők Zrt vezérigazgatója

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés a Közgyűléshez pályázati forrás felhasználásával vízközművek fejlesztésének megvalósítására
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Meghívott: Szabó Istvánné vezérigazgató NYÍRSÉGVÍZ Zrt

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a Közgyűléshez a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2019. évi éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés a Közgyűléshez a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés a Közgyűléshez a 2019. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire
Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett ,,Kállay-kúria felújítása II. ütem" című pályázati program elfogadására
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető,
Doka Diána kulturális osztályvezető,
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés a Közgyűléshez az „Elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére" című benyújtott pályázati program elfogadására
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető,
Tóth Zoltán ellátási osztályvezető,
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és a Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Táltos utca - 11154/1 hrsz.- út - Nyíregyházi út - Vezér utca)
Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

11 ./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendezési terv módosítási kérelmeinek 2019. év februári megindítása)
Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

Nyíregyháza, 2019. január 31.

Tormássi Géza
bizottsági elnök