2018. február 20.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2018. február 20-án 13.45 órakor tartandó ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály terem.
 
 
Tervezett napirendi pontok:

1./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Hotel Pangea Ökocentrum valamint a Látogatócentrum és Hópárduc kifutó üzemeltetésbe adására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott
: Gajdos László Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője

MEGTEKINTÉS

2./ Előterjesztés a Közgyűléshez a 2018. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire

Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a helyi önszerveződő közösségek 2018. évi támogatását célzó pályázati felhívás meghirdetésére (Civil Alap)

Előadó: Doka Diána Kulturális Osztály osztályvezető

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a helyi önszerveződő közösségek 2018. évi támogatását célzó pályázati felhívás meghirdetésére (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap)

Előadó: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály osztályvezető

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló 5/2017.(I.26.) számú határozat módosítására

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkonnányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendezési terv módosítási kérelmeinek 2018. év februári megindítása)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

Nyíregyháza, 2018. február 16.

Tormássi Géza
bizottsági elnök