2018. március 13.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2018. március 13-án 14 órakor tartandó ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán terem.
 
 
Tervezett napirendi pontok:

1./ Tájékoztató a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a NYÍRSÉGVÍZ Zrt 2018-2032 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási tervfejezete módosításának véleményezésére

Előadó: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási osztályvezető
Meghívott
: Szabó Istvánné NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója

MEGTEKINTÉS

2./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendezési terv módosítási kérelmeinek 2018. év márciusi megindítása)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

3./ ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a TÉRSÉGI HULLADÉK- GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának véleményezésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Petró Árpád a THG Nonprofit Kft. ügyvezetője

pdf MEGTEKINTÉS (13.56 MB)

Nyíregyháza, 2018. március 9.

Tormássi Géza
bizottsági elnök