2018. március 27.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2018. március 27-én 14 órakor tartandó ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán terem.
 
 
Tervezett napirendi pontok:

1./ ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztés a „Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében” tárgyú közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat megindításának elfogadására (későbbi megjelenítéssel)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott
: Dr. Podlovics Roland projektmenedzser

2./ ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztés a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. egyesüléséhez szükséges végleges döntés meghozatalára.

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Petró Árpád TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. ügyvezetője
Éberhardt Gábor Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője

pdf MEGTEKINTÉS (18.72 MB)

3./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a nyíregyházi köznevelési intézmények 2018. évi nemzetközi kapcsolatainak és EU-s programjainak támogatására kiírt pályázati felhívás meghirdetésére

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program keretében megvalósítani kívánt 9 db sportpark és 2 db futókör elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés Nyíregyháza, Tárogató utca keleti és nyugati oldalán lévő ingatlanok szabályozási terv szerinti telekrészének belterületbe vonásához történő hozzájárulásra

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

Nyíregyháza, 2018. március 22.

Tormássi Géza
bizottsági elnök