2018. május 17.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2018. május 17-én 14,00 órakor tartandó ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály terem.
 
Tervezett napirendi pontok:

1./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2017. évi beszámolóinak véleményezésére

 

Előterjesztő: Dr. Kovács Ferenc - polgármester
Meghívottak
: Ignéczi Csabáné – NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
Joó László – NYÍRTÁVHŐ Kft. ügyvezetője
Dr. Podlovics Roland - Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
Gajdos László – Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője
Róka Zsolt – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetője
Vinginder Tibor – NYÍRINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője
Batizi Tamás – Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője
Furkóné Szabó Marianna – Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője
Petró Áprád – THK Térségi Hulladékkezelő Kft. ügyvezetője

2./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza MJV szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos állásfoglalásra a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről (4 terület rendezési terv módosítása egyszerűsített eljárás szerint)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (4 terület módosítása egyszerűsített eljárás szerint)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyására (Teljes eljárás – KORLÁTOZÁSI ZÓNÁK ÉS A NATURA 2000 TERÜLETEK FELÜLVIZSGÁLATA - államigazgatási szervek véleményének és a partnerségi véleményezésnek a kiértékelése)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyására (Tárgyalásos eljárás – RÓKABOKORI ÚT ÉS SZÉLSŐBOKORI ÚT RENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁSA - a partnerségi véleményezésnek a kiértékelése)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza MJV szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos állásfoglalásra a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről (Hulladékudvar területének rendezési terv módosítása egyszerűsített eljárás szerint)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alap célfeladatok 2017. évi beszámolójáról és a 2018. évi terv elfogadásáról

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

MEGTEKINTÉS

Nyíregyháza, 2018. május 11.

Tormássi Géza
bizottsági elnök