2018. május 29.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2018. május 29-én 14,00 órakor tartandó ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán terem.
 
Tervezett napirendi pontok:

1./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

MEGTEKINTÉS

2./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között a közterületi térfigyelő kamararendszer működéséhez szükséges együttműködési megállapodás jóváhagyására

Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági Főosztályvezető
Bodrogi László közterület-felügyelet vezetője

Meghívott: Ferenc Róbert rendőrezredes, Nyíregyházi Rendőrkapitányság kapitányságvezető-helyettes

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés a Közgyűléshez közterületek elnevezéséről és elnevezések megerősítéséről, valamint törléséről

Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági Főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés a Közgyűléshez a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2017. évi Működési Jelentésének jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a Közgyűléshez a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés a Közgyűléshez a nyíregyházi 4084/38 hrsz-ú ingatlan 18 m2 területű részének elidegenítésre történő kijelölésére és az önkormányzati tulajdonú 4084/38 hrsz.-ú ingatlan 18 m2 területrésze és a magántulajdonban lévő 4084/39 hrsz.-ú ingatlan 8 m2 területű része vonatkozásában csereszerződés megkötésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza területén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő városrészen lévő 15071/1 hrsz-ú ingatlan 631 m2 területű és a 15083/2 hrsz-ú ingatlan 647 m2 területű részének elidegenítésre történő kijelölésére és vételárának meghatározására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2017. évi környezetvédelmi- környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2018. évre vonatkozó terv jóváhagyásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (Hulladékudvar területének kijelölése egyszerűsített eljárás szerint)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására ( 4 terület rendezési tervi módosítása és hulladékudvar kijelölése egyszerűsített eljárás szerint, valamint a Rókabokori út, Szélsőbokori út rendezési tervi módosítása tárgyalásos eljárás szerint)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza MJV szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos állásfoglalásra a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről (2 terület rendezési terv módosítása teljes eljárás szerint)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (Teljes eljárás - 2 terület módosítása: Matróz utca és Tárogató utca)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza MJV szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos állásfoglalásra a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről (6 terület rendezési terv módosítása egyszerűsített eljárás szerint)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a nyíregyházi köznevelési intézmények 2018. évi nemzetközi kapcsolatainak és EU-s programjainak támogatására beérkezett pályázatok elbírálására

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés a Közgyűléshez Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezetője
Hagymási Gyula Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés a Közgyűléshez Muzeális intézmények szakmai támogatása 2018 (Kubinyi Ágoston Program 2) című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezetője
Hagymási Gyula Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés a Közgyűléshez a „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálásra" című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés a Közgyűléshez a helyi közösségi közlekedés normatív támogatása igényléséhez szükséges nyilatkozatról

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

MEGTEKINTÉS

20./ Előterjesztés a Közgyűléshez az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázati felhívásra benyújtott fejlesztési projekt elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc Polgármester

MEGTEKINTÉS

Nyíregyháza, 2018. május 24.

Tormássi Géza
bizottsági elnök