2018. június 19.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2018. június 19-én 14 órakor tartandó ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály terem.
 
Tervezett napirendi pontok:

1./ ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztés a Közgyűléshez a „Nyíregyháza közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás ellátása" tárgyú szolgáltatási koncessziós eljárás eredményéről (későbbi megjelenítéssel)

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dr. Podlovics Roland projektmenedzser

2./ Tájékoztató a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a NYÍRSÉGVÍZ Zrt 2018-2032 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási tervfejezete 2. sz. módosításának véleményezésére

Előadó: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási osztályvezető

Meghívott: Szabó Istvánné NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója

MEGTEKINTÉS

3./ Beszámoló a Közgyűléshez a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2018. I. félévben végzett tevékenységéről

Előadó: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló 256/2013. (XI.28.) számú határozat módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a Közgyűléshez a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén tárgyú in-house közszolgáltatási szerződés jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott
: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés a Közgyűléshez a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 6/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi pályázata Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára című pályázati felhívásra benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés a Közgyűléshez közterületek elnevezésére, valamint törlésére

Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés a Közgyűléshez a KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. és a ZEMPLÉNKŐ Kft. kivitelezésében létesülő közvilágítási hálózatok Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes tulajdonba vételével és üzemeltetésével kapcsolatos állásfoglalás meghozatalára

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza MJV szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos állásfoglalásra a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről (Tárgyalásos eljárás - A NYUGATI ELKERÜLŐ ÚT NYÍRSZŐLŐSI ÚTI BEFEJEZŐ SZAKASZÁNAK MÓDOSÍTÁSA)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (Tárgyalásos eljárás - A NYUGATI ELKERÜLŐ ÚT NYÍRSZŐLŐSI ÚTI BEFEJEZŐ SZAKASZÁNAK MÓDOSÍTÁSA - a partnerségi véleményezésnek a kiértékelése)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (6 terület módosítása egyszerűsített eljárás szerint)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendezési terv módosítási kérelmeinek 2018. év júniusi megindítása)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (2 terület, korlátozási zónák, Natura2000 területek módosítása teljes eljárás szerint, 6 terület módosítása egyszerűsített eljárás szerint, valamint a Nyugati elkerülő módosítása tárgyalásos eljárás szerint)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

Nyíregyháza, 2018. június 19.

Tormássi Géza
bizottsági elnök