2018. szeptember 4.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2018. szeptember 4-én 14 órakor tartandó ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály terem.
 
Tervezett napirendi pontok:

 

1./ Előterjesztés a Közgyűléshez a parkolóhelyek létesítéséről , valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

MEGTEKINTÉS

2./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza területén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Szabolcsi Jégsport Egyesület által megvalósított Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon létesített fedett jégpálya térítés nélküli átadás- átvételéről és üzemeltetésbe adására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés a Közgyűléshez „A Regionális innováció ösztönzése jobb E-Kormányzati szolgáltatásokon keresztül (Stimulating regional innovation through better e-govemment services)" című benyújtott pályázati program elfogadására és kapcsolódó saját erő biztosítására

Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a Közgyűléshez a "Nemzeti Ovi-Sport Program" keretében benyújtandó pályázatra és az önkormányzati saját erő biztosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

6./ Tájékoztató a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés A TOP-7.1.1-16-H-067-1 kódszámú "Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése" című pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés jóváhagyására (Nyíregyháza 01099/45 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között kötendő településrendezési - együttműködési megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 47. sz. előtti közterület-rendezés)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendezési terv módosítási kérelmeinek 2018. év szeptemberi megindítása)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza MJV szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos állásfoglalásra a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről (Tárgyalásos eljárás - A Nyugati elkerülő út melletti szervizút meghosszabbítása)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (Tárgyalásos eljárás - A Nyugati elkerülő út melletti szervizút meghosszabbítása - a partnerségi véleményezés kiértékelése)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza MJV szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos állásfoglalásra a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről (Tárgyalásos eljárás - NYUGATI IPARI PARK RENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁSA)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (Tárgyalásos eljárás -  NYUGATI IPARI PARK RENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁSA- a partnerségi véleményezésnek a kiértékelése)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza MJV szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos állásfoglalásra a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről (Tárgyalásos eljárás - NYUGATI IPARI PARK II. ÜTEM)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (Tárgyalásos eljárás - NYUGATI IPARI PARK II. ÜTEM- a partnerségi véleményezésnek a kiértékelése)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

17./ ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztés Nyíregyháza, Margaretta u. 76. szám alatti gazdasági épület átminősítése lakóépületté - településképi bejelentési eljáráshoz - kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

pdf MEGTEKINTÉS (1.07 MB)

Nyíregyháza, 2018. augusztus 31.

Tormássi Géza
bizottsági elnök