2018. október 16.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2018. október 16-án 14 órakor tartandó ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán terem.
 
Tervezett napirendi pontok:

 

1./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének véleményezésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívottak: Éberhardt Gábor és Petró Árpád az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői

MEGTEKINTÉS

2./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. közötti üzemeltetési szerződések módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Gajdos László Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés a Közgyűléshez az Intelligens gyalogosvédelmi rendszer közérdekű kötelezettségvállalás útján történő megvalósítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés a Közgyűléshez a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a Közgyűléshez önkormányzati tulajdonú sportcélú létesítmények forgalomképesség szerinti átsorolására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (a Nyugati elkerülő út melletti szervizút meghosszabbítása)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló 5/2017.(I.26.) számú határozat módosítására

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendezési terv módosítási kérelmeinek 2018. év októberi megindítása)

Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

9./ ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza, Kossuth u. 11.-13. szám alatti ingatlanon közforgalomnak nem megnyitott parkoló kialakítására - településképi bejelentési eljáráshoz - kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

pdf MEGTEKINTÉS (1.23 MB)

Nyíregyháza, 2018. október 11.

Tormássi Géza
bizottsági elnök