2018. november 27.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2018. november 27-én 14 órakor tartandó ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán terem.
 
Tervezett napirendi pontok:

 

1./ Előterjesztés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 2263/61. hrsz-on, természetben a 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 22. szám alatt található Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tanuszodájának fejlesztésére nyújtott sportlétesítmény-fejlesztési támogatás ügyében kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója

MEGTEKINTÉS

2./ Előterjesztés a Közgyűléshez közterületek elnevezéséről és elnevezések megerősítéséről
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző
Dr. Grósz Péter Igazgatási Osztály vezető

MEGTEKINTÉS

3./ Tájékoztató a Közgyűléshez a 2018. évi intézményi felújítási feladatokról
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási Osztály vezető

MEGTEKINTÉS

4./ Tájékoztató a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a NYÍRSÉGVÍZ Zrt 2018-2032 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási tervfejezete 3. sz. módosításának véleményezésére
Előadó: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási osztályvezető
Meghívott: Szabó Istvánné NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a Közgyűléshez a „TechRevolution" című benyújtott pályázat elfogadására és kapcsolódó saját erő biztosítására
Előadó: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezető
Hagymási Gyula Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés a Közgyűléshez az Európai Határvárosok ETT 2017., 2018. és 2019. évi működési támogatásához szükséges önerő biztosítására
Előadó: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezető
Hagymási Gyula Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. között megkötött Közszolgáltatási Szerződéshez kapcsolódó intézkedésre
Előadó: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezető

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (Nyugati Ipari Park I. és II. ütemének rendezési tervi módosítása)
Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza MJV szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos állásfoglalásra a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről (7 terület rendezési terv módosítása egyszerűsített eljárás szerint)
Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (5 terület módosítása egyszerűsített eljárás szerint)
Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (Tárgyalásos eljárás - 2 TERÜLET RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA - a partnerségi véleményezés kiértékelése)
Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza MJV szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos áll ásfoglalásra a 2/2005. (l. 11.) Korm. rendelet alapján a környezeti vizsgálat szükségességéről (1 terület rendezési terv módosítása egyszerűsített eljárás szerint)
Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

Nyíregyháza, 2018. november 27.

Tormássi Géza
bizottsági elnök