2018. december 18.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
 
2018. december 18-án 14 órakor tartandó ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály terem.
 
Tervezett napirendi pontok:

 

1./ Előterjesztés a Közgyűléshez az „Óvodai Pályaépítési Program" keretében benyújtandó pályázatra és az önkormányzati saját erő biztosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója

MEGTEKINTÉS

2./ Beszámoló a Közgyűléshez a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2018. év második félévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előadó: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés a Közgyűléshez a NYIRVV Nonprofit Kft.-vel üzemeltetési szerződés módosításra
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés a Közgyűléshez NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

MEGTEKINTÉS

5./ Előterjesztés a Közgyűléshez a közterületi térfigyelőkamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyelet vezető

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. évi munkatervének megállapítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

MEGTEKINTÉS

7./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a HÜBNER-H Gumi- és Műanyagipari Kft.  között kötendő iparfejlesztési és településrendezési együttműködési keretmegállapodás jóváhagyására
Előadó: Veres István városi főépítész
Meghívott: Dobi József HÜBNER-H Gumi- és Műanyagipari Kft. igazgatásvezető

MEGTEKINTÉS

8./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendezési terv módosítási kérelmeinek 2018. év decemberi megindítása)
Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

9./ Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról (2 terület, állami főépítészi eljárás - a partnerségi véleményezés kiértékelése)
Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

10./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21 /2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására ( 5 terület módosítása egyszerűsített eljárás szerint, 2 terület  módosítása tárgyalásos eljárás szerint valamint 2 terület módosítása állami főépítészi eljárás szerint)
Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

11./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 46/2018.(III.29.) számú határozatának módosítására (Nyíregyháza, Tárogató utca keleti és nyugati oldalán lévő ingatlanok szabályozási terv szerinti telekrészének belterületbe vonása)
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

12./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza 01099/45 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)
Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

13./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21 /2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Támogatási szerződés jóváhagyására (Nyíregyháza 0801/104 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)
Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

14./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Támogatási szerződés jóváhagyására (Nyíregyháza 0816/25 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)
Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

15./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Támogatási szerződés jóváhagyására (Nyíregyháza 0816/26 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)
Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

16./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117 /2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Támogatási szerződés jóváhagyására (Nyíregyháza 0203/36, 0203/38 hrsz-ú hrsz-ú ingatlanokon naperőmű létesítmény elhelyezése)
Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

17./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza 0273/16 és 0273/17 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)
Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

18./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2017.(I.26.) számú határozat módosítására
Előadó: Veres István városi főépítész

MEGTEKINTÉS

19./ Előterjesztés a Közgyűléshez a helyi közösségi közlekedés tárgyában (későbbi megjelenítéssel)
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

20./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjához létrehozott Projekt Menedzselő Egység 2018. évi tevékenységére
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

21./ Előterjesztés a Közgyűléshez Infrastrukturális Fejlesztések keretében megvalósuló, „Csomópont fejlesztés, és terek útjainak, járdáinak rekonstrukciója'' című, központi költségvetés terhére benyújtani tervezett pályázati program elfogadására
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

MEGTEKINTÉS

22./ Tájékoztató a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Nyíregyháza, 2018. december 13.

Tormássi Géza
bizottsági elnök