2024. február 13.

MEGHÍVÓ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság Elnöke
Tisztelettel meghívja Önt, a 2024. február 13. napján (kedd) 15.30 órakor tartandó ülésére
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Váci Terem
HITELES MEGHÍVÓ
NAPIREND-TERVEZET
Nyílt ülés
1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
A Bizottság véleményez.
MEGTEKINTÉS
2./ Előterjesztés a Spartacus 1928 Nonprofit Kft. által benyújtásra kerülő pályázatok infrastrukturális fejlesztéseihez szükséges tulajdonosi hozzájárulások és nyilatkozatok kiadására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Dankó Gergő, a Spartacus 1928 Nonprofit Kft. ügyvezető
A Bizottság véleményez.
MEGTEKINTÉS
3./ Előterjesztés a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft., a Spartacus 1928 Utánpótlásképző Központ Nonprofit Kft. és a Nyíregyházi Vasutas Sport Club 2023. évi támogatásának beszámolójával kapcsolatos döntésre
Előadó: Hagymási Gyula kabinetvezető
Meghívott: Horváth András a Nyíregyházi Vasutas Sport Club: elnök
Dr. Mohácsi Máté a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. ügyvezető
Dankó Gergő a Spartacus 1928 Nonprofit Kft. ügyvezető
A Bizottság dönt.
MEGTEKINTÉS
4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város ldősügyi Tanácsának 2023. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Telepóczkyné Farkas Márta ldősügyi Tanács Titkár
A Bizottság véleményez.
MEGTEKINTÉS
5./ Előterjesztés a szociális intézmények esetében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
A Bizottság véleményez.
MEGTEKINTÉS
6./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szoci ál is ellátásokról szóló 21/2021.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
A Bizottság véleményez.
MEGTEKINTÉS
7./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által az egyes szociális rászorultságtól függetlenül nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátási formákról szóló 22/2021.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
A Bizottság véleményez.
MEGTEKINTÉS
8./ Előterjesztés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság véleményez.
MEGTEKINTÉS
9./ Előterjesztés a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Lengyelné Pogácsás Márai Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ igazgató
A Bizottság véleményez.
MEGTEKINTÉS
10./ Előterjesztés a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának és mellékleteinek módosítására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Lengyelné Pogácsás Márai Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ igazgató
A Bizottság dönt
MEGTEKINTÉS
11./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2023. évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolása
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.
MEGTEKINTÉS
12./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
A Bizottság véleményez.
MEGTEKINTÉS
13./ Előterjesztés a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény Szakmai Programjának módosítására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Dr. Nagy Erzsébet Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény igazgató
A Bizottság dönt
MEGTEKINTÉS
14./ Előterjesztés a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működtetett bölcsődék 2023. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Dr. Nagy Erzsébet a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény igazgató
A Bizottság dönt
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
1./ Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbértámogatásának megállapításáról
Előadó: Dr. Pazonyi Péter a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető
A Bizottság dönt
MEGTEKINTÉS
2./ Előterjesztés átmeneti lakásba való elhelyezés tárgyában
Előadó: Dr. Pazonyi Péter a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető
A Bizottság dönt
MEGTEKINTÉS
3./ Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásának megállapítására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó a Szociális és Köznevelési osztályvezető
Bizottság dönt
MEGTEKINTÉS
Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke