2023. szeptember 19.

 
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság Elnöke
Tisztelettel meghívja Önt, a 2023. szeptember 19. napján (kedd) 15.30 órakor tartandó ülésére
 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Váci Terem („E" épület I/176. szoba)
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
NAPIREND-TERVEZET
 
Nyílt ülés
 
1./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához való csatlakozásra
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzatának TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) elnevezésű dokumentum 2.0 módosításának elfogadására
Előadók : Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Kovács Rita városi főépítész
A Bizottság véleményez
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft., a Spartacus 1928 Utánpótlásképző Központ Nonprofit Kft. és a Nyíregyházi Vasutas Sport Club 2023. évi első félévi támogatásának beszámolójával kapcsolatos döntésre.
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Meghívott: Dankó Gergő Spartacus 1928 Utánpótlásképző Központ Nonprofit Kft. ügyvezető
dr. Mohácsi Máté Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft ügyvezető
Horváth András Nyíregyházi Vasutas Sport Club elnök
A Bizottság dönt
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés az AQUA Sport Egyesület Egyéb versenysport támogatása keretre kapott 2023. évi első félévi támogatásának beszámolójával kapcsolatos döntésre.
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Meghívott: Szakács Roland AQUA SE elnök
A Bizottság dönt
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés a Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület NYVDSE és iskolai diáksport támogatása keretre kapott 2023. évi első félévi támogatásának beszámolójával kapcsolatos döntésre.
Előadó: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Meghívott: Bíróné Nádasi Mariann Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület elnök
A Bizottság dönt
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására- pályázati felhívás meghirdetésére
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
A Bizottság dönt
 
MEGTEKINTÉS
Zárt Ülés
 
1./ Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbértámogatásának megállapításáról
Előadó: Dr. Pazonyi Péter a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető
A Bizottság dönt
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásának megállapítására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó a Szociális és Köznevelési osztályvezető
Bizottság dönt
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásának megállapítására
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó a Szociális és Köznevelési osztályvezető
Bizottság dönt
 
MEGTEKINTÉS
Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke