2020. szeptember 29.

 
MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság Elnöke
Tisztelettel meghívja Önt, a 2020. szeptember 29-én, Kedden 15.00 órakor tartandó ülésére
 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Váci Terem
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (221 KB)
 
NAPIREND-TERVEZET
 
Nyílt ülés
 
1. Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadók: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető, Karóczkai Adrienn pályázatok
és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (15.99 MB)
 
2. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (39.98 MB)
 
3. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2021. évi fordulójához való csatlakozásra
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (251 KB)
 
4. Előterjesztés az Extreme Trail Hungary Sportegyesület által beérkezett rendkívüli támogatási kérelemmel kapcsolatos döntésre (az előterjesztés a zárt ülés anyagai között érhető el)
 
Előadó: Kósa Árpád kabinetvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (418 KB) - pdf MELLÉKLET (5.82 MB)
 
5. Előterjesztés- a lakosság különleges törődést igénylő rétegei - pl.: fogyatékkal élők, hátrányos szociális helyzetben élők - támogatására, valamint a lakosság egészségmegőrzésének, egészségvédelmének támogatására- pályázati felhívás meghirdetésére
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (7.01 MB)
 
6. Előterjesztés a Nyári Napközis Tábor 2020. évi szakmai beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Tóth Béla a Közintézményeket Működtető Központ igazgatója
Meghívott: Sziky Károlyné szakmai koordinátor
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.21 MB)
 
7. Előterjesztés a Szigligeti Gyermeküdülő 2020. évi szakmai beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Petró Árpád a Nyírvv Nonprofit Kft ügyvezetője
Meghívott: Dr. Hudákné Fábián Nóra szakmai koordinátor
 
pdf MEGTEKINTÉS (25.00 MB)
 
8. Előterjesztés a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadására (a melléklet zárt dokumentumként tekinthetők meg)
 
Előadó: Faragóné Széles Andrea Jegyzői kabinetvezető
 
  pdf MEGTEKINTÉS (443 KB)  - pdf MELLÉKLET (1.97 MB)
 
Zárt ülés
 
1. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásban élő bérlők lakbértámogatásának megállapítására
 
Előadó: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (537 KB)
 
Nyíregyháza, 2020. 09. 24.
Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke